عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

متن : 

بی مصرف ترین روزها
روزی است که در آن نخندیده باشیم!

امیدوارم فردا صداى خنده هاتون دنیارو کَر کنه 
شب بارونیتون خوش 

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

 

                                 

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...