عکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علویعکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علوی

متن : شده تا نیمه ی شب در بزنی ، وا نکنند؟
یا دری را شده با سر بزنی ، وا نکنند؟!
پشت در ، بید بلرزی و به جایی برسی
که تهِ فاجعه پرپر بزنی ، وا نکنند؟!
روی یک پله ، درِ خانه‌ی بی‌فرجامی
بتپی، قلب کبوتر بزنی ، وا نکنند؟!
تو بدانی که یکی هست که بی‌طاقت توست
باز تا طاقت آخر بزنی ، وا نکنند؟!
خنده‌ای کردم و گفتم : دل من! گریه نکن
تو اگر صد شب دیگر بزنی ، وا نکنند!
این در بسته ، عزیز دل من! بسته به توست
شده باور کنی و در بزنی ، وا نکنند؟!
(نمیدونم شاعر این شعر کیست ولى دمش گرم) 

عکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علویعکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علوی

عکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علویعکس و متن جدید اینستاگرام بهرنگ علوی

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,