عکس و متن جدید اینستاگرام خاطره اسدی

متن : 

???
آدمى که رویا نداره ، پر حرف مى شه…
رویا ببافید
???

عکس و متن جدید اینستاگرام خاطره اسدی

عکس و متن جدید اینستاگرام خاطره اسدی

                                 

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...