عکس و متن جدید فریبا نادری

عکس و متن جدید فریبا نادری

گاهی آدم ها زیبایند 
نه به خاطر چهره 
یا کلامشان
بلکه صرفا به خاطر هر آن چه که هستند, خود واقیعشان 
و اصالت حقیقی شان..و نسرین هم یکی از این خوبهاست.

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,