عکس ومتن جدید اینستاگرام فریبا نادری در کاخ نیاوران

متن : 

تا خدا هست 
هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود
که نشود تحملش کرد!
شدنی ها را انجام دهید 
و تمام نشدنی هایتان را به" خداوند" ❤
بسپارید.. ?

عکس ومتن جدید اینستاگرام فریبا نادری در کاخ نیاوران

عکس ومتن جدید اینستاگرام فریبا نادری در کاخ نیاوران

 

                                 

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...