بایگانی‌ماهانه: آذر ۱۳۹۵

۰

عکس و متن جدید اینستاگرام کمند امیر سلیمانی

عکس و متن جدید اینستاگرام کمند امیر سلیمانی

متن : زمان چیز بسیار عجیبى ست
میدود،جلو مى رود
دوست داشتنى ترین آدمهاى زندگیت را یا کهنه میکند یا عوض،بعضیها یا

۰

عکس و متن جدید اینستاگرام اندیشه فولادوند

عکس و متن جدید اینستاگرام اندیشه فولادوند

متن : آقایان نوید و جمشید محمودی گرامی
تبریک صمیمانه ی اینجانب را بابت درخشش فیلم “رفتن” در جشنواره ی فیلم مراکش