عکس ومتن جدید اینستاگرام تینا آخوند تبار

متن : موفقیت تصادفی نیست؛ بلکه از پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهم‌تر از همه، عشق به کاری که انجام می‌دهید به دست می‌آید.