عکس های جدید امیرعلی نبویان و همسرش

 اجرای نمایش " مرگ زنان زرد " در تماشاخانه ارغنون آغاز شده است.شب گذشته امیرعلی نبویان و همسرش به تماشای این نمایش رفتند.عکس های اختصاصی از امیرعلی نبویان و همسرش را در ادامه مشاهده می کنید.

عکس امیرعلی نبویان و همسرش

عکس امیرعلی نبویان و همسرش

عکس جدید امیرعلی نبویان در کنار همسرش

عکس جدید امیرعلی نبویان در کنار همسرش

امیرعلی نبویان و همسرش در تماشاخانه ارغنون

امیرعلی نبویان و همسرش در تماشاخانه ارغنون

عکس های جدید امیرعلی نبویان و همسرش

امیرعلی نبویان و همسرش در تماشاخانه ارغنون برای تماشای مرگ زنان زرد

امیرعلی نبویان و همسرش در تماشاخانه ارغنون برای تماشای مرگ زنان زرد