عکسو متن جدید اینستا گرام شراره رخام 

متن : خدایا، کلا شکرت ، خیلی شکرت ، با آرزوی داشتن یه دوست خوب برای شما دوستای نازنینم

عکسو متن جدید اینستا گرام شراره رخام

عکسو متن جدید اینستا گرام شراره رخام