عکس و متن جدیدی اینستاگرام الهه فرشچی

عکس و متن جدیدی اینستاگرام الهه فرشچی

چرا به نظر مى رسد زندگى سناریویى است که در جایى دیگر نوشته شده است و در نوشتن آن کسى نظر ما را نپرسیده ..!؟??آیا ما خود، قهرمان داستانمان هستیم یا اینکه شخصیتى کوچک در سناریوى شخص دیگرى هستیم !

                

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Translate »