عکس و متن جدید اینستاگرام سارا منجزی

متن اینستاگرام سارا منجزی : 

برف را دوست دارم …
چون فقط با برف می شود

 

آدمی ساخت که هم درونش

سفید است و
هم بیرونش

عکس و متن جدید اینستاگرام سارا منجزی

عکس و متن جدید اینستاگرام سارا منجزی

                

شما هم نظرتون با ما در میان بگذارید...

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Translate »