مجله اینترنتی سرو دانلود

خانه » آموزش » زبان » معرفی پرکاربرد ترین کلمات انگلیسی

معرفی پرکاربرد ترین کلمات انگلیسی

معرفی پرکاربرد ترین کلمات انگلیسی

معرفی پرکاربرد ترین کلمات انگلیسی

با این کلمات پرکاربرد انگلیسی، حرفه ای شو

کلمات انگلیسی بسیار گسترده هستند که برای یاد گرفتن آن ها باید زمان زیادی را اختصاص دهید. این کلمات از سطح آسان تا سخت دسته بندی می شوند اما بنظر شما لازم است که برای یک مکالمه ساده تمام کلمات داخل دیکشنری را بلد باشید؟ قطعا خیر.

پرکاربردترین حروف تعریف در انگلیسی

حرف تعریف ممکن است یک اسم مشخص یا نامشخص را تعریف کند. سه نوع حرف تعریف در انگلیسی است که جزء پرکاربردترین کلمات هستند:

 • The
 • A
 • An

پرکاربردترین افعال انگلیسی

فعل کلمه ای است که یک فعالیت، وضعیت، یا رابطه بین دو چیز را شرح می دهد.

 • Continue: ادامه دادن
 • Hold: نگه داشتن
 • Remain: باقی ماندن
 • Occur: اتفاق افتادن
 • Transpire: رخ دادن

پرکاربردترین فعل های کمکی

این افعال خیلی زیاد استفاده می شوند و شکل هایی از فعل را ایجاد می کنند که علامت زمان یا حالت است که به تنهایی معنایی ندارند.

 • May:  ممکن بودن
 • Can: توانستن
 • Will: فعل کمکی برای آینده

افعال معلوم

این افعال حرکات و فعالیت هایی را شرح می دهند و معمولا در زبان انگلیسی خیلی زیاد استفاده می شوند.

 1. do:انجام دادن
 2. say:گفتن، پیشنهاد دادن
 3. go:رفتن ، ادامه دادن
 4. get:آوردن، گرفتن، شدن، به دست آوردن
 5. make:ایجاد کردن، آماده کردن
 6. know:دانستن، فهمیدن
 7. think:بررسی کردن، فکر کردن، قضاوت کردن، یادآوری کردن
 8. take:پذیرفتن، خریدن
 9. see:دیدن، تشخیص دادن، درک کردن
 10. come:آمدن، ظاهر شدن، گسترش دادن، اتفاق افتادن
 11. want:خواستن، نیاز داشتن ، ترجیح دادن ، درخواست کردن ، آرزو کردن
 12. look:نگاه کردن، تشخیص دادن ، خواندن
 13. use:استفاده کردن، پذیرفتن، اعمال کردن، مدیریت کردن، کارآمد بودن
 14. find:پیدا کردن، تشخیص دادن ، کشف کردن ، شناسایی کردن ، پرده گشایی کردن
 15. give:دادن ، بخشیدن ، پاداش دادن
 16. tell:اعتراف کردن ، توضیح دادن ، اطلاع دادن ، نشان دادن

پرکاربردترین قیود (قید ها)

یک کلمه ای است که با فعل، کلاز یا عبارت، صفات و دیگر قید ها همراه می گردد.

 1. When: چه موقع، زمانی که
 2. Now: اکنون
 3. How: چگونگی، چگونه
 4. Also: همچنین
 5. Not: منفی کننده یا نه
 6. As: مانند
 7. Up: بالای
 8. Here: اینجا
 9. There: آنجا
 10. So: بنابراین
 11. Very: خیلی
 12. Immediately: سریعا
 13. Initially: اولا
 14. Additionally: علاوه بر آن
 15. Nearby: مجاورت، در نزدیکی
 16. Extremely: به شدت
 17. Greatly: به طرز عالی

پرکاربردترین اسم ها

اسم کلمه ای است که یک شخص ، مکان یا یک چیز را شرح می دهد.

 1. Time:زمان
 2. Year:سال
 3. People:مردم
 4. Day:روز
 5. Man:مرد یا انسان
 6. Thing:چیز
 7. Woman:زن
 8. Work:کار
 9. Child:فرزند یا بچه
 10. Life:زندگی
 11. World:جهان
 12. Way:راه یا مسیر
 13. Back:پشت یا عقب

پرکاربردترین ضمایر

ضمیر کلمه ای است که جایگزین یک اسم می شود.

 1. I:من
 2. You:تو
 3. Your:مال تو
 4. He:او ( مرد )
 5. She:او ( زن )
 6. Them:آن ها
 7. Their:مال آن ها
 8. Her:مال او (زن)
 9. Him:مال او (مرد)
 10. Me:من
 11. My:مال من
 12. It:این
 13. Its:مال این
 14. Our:مال ما
 15. These:این ها
 16. This:این با اشاره نزدیک
 17. That:آن
 18. Those:آنها
 19. Who:چه کسی یا کسی که
 20. What:چه چیزی یا چیزی که
 21. Which:کدام

پرکاربردترین صفات

صفت کلمه ای است که یک اسم یا ضمیر را شرح می دهد.

 1. Acceptable:قابل قبول
 2. Competent: شایسته
 3. Satisfying:راضی کننده
 4. Efficient:بهره ور یا موثر
 5. Adept: زبردست
 6. Honest:صادق
 7. Sound:صدا
 8. All:همه
 9. just:فقط
 10. even:فقط
 11. first:اول
 12. many:بسیاری
 13. One:یک
 14. Two:دو
 15. Some:بعضی
 16. Like:مانند
 17. Other:دیگر
 18. More:بیشتر
 19. New:جدید
 20. Any:هرچه
 21. Down:پایین

پرکاربردترین حروف ربط

حرف ربط کلمه ای است که کلمات را به یکدیگر ربط می دهند.

 • And
 • Or:یا
 • If:اگر
 • Because:چون، زیرا
 • But:اما
 • Than:از

پرکاربردترین حروف اضافه

حرف اضافه کلمه ای است که یک عبارت را به عبارت دیگر مرتبط می کند که آن را شرح می دهد.

 1. Of:مال چیزی
 2. In:در
 3. To:به
 4. For:برای
 5. With:با
 6. On:روی
 7. By:به وسیله
 8. Out:بیرون از
 9. Into:داخل
 10. About:درباره ی

منبع : نمناک

دانلود زیرنویس فارسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.