اسامی دخترنانه

اسامی دخترانه

نام پر طرفدار دخترانه آتنا

آتنا

نام پر طرفدار دخترانه آتنا معنی نام آتنا آتنا :    1- (عربي) از واژه‌هاي قرآني در سوره بقره، آل‌عمران و كهف به معناي عطا كن به ما، ببخش به ما؛ 2- (اَعلام) (در يونان باستان) آتنا رب النوع يوناني مظهر انديشه، هنرها، دانش‌ها و صنعت، دختر زئوس و الهه‌اي …

بیشتر بخوانید »