دسته: اسامی دخترنانه

اسامی دخترانه

هلیا 0

هلیا

هلیا معنی اسم هلیا هلیا :    (از یونانی، heliade) 1- صورت تخفیف یافته‌ي هلیاد، به معنی دختر خورشید؛ 2- (اَعلام) (در اساطیر یونان) دختر هلیوس.