عکس جدید اینستاگرام مریم معصومی در حال تیر اندازی

مریم معصومی maryam masoumi (متولد اسفند ماه سال ۱۳۶۵) میباشد او که فارغ اتحصیل علوم سیاسی و همچنین عکاسی میباشد دوره بازیگری و کارگردانی را در کلاسهای استاد سمندریان گذرانده با تله فیلم کادوی دربدر اولین تجربه بازیگریش را بدست آورد.

عکس جدید اینستاگرام مریم معصومی در حال تیر اندازی

عکس جدید اینستاگرام مریم معصومی در حال تیر اندازی

صفحه 2 از 212